NMI : Fokus

7 av 10 ledere skyr konflikter! Klarer du å se når noe er på gang?

For noen år siden gjorde Visendi Consulting en undersøkelse for Proffice, der det kom frem at 7 av 10 ledere skyr konflikter. Det er også flere andre undersøkelser som viser at konflikter ofte forekommer på de norske arbeidsplassene. Disse konfliktene fører mange ganger til sykefravær, redusert produktivitet og dårlig samarbeid, noe som igjen er kostbart for både bedriften, samfunnet og helsen til medarbeiderne.

Er det sånn at norske ledere er noen «pyser» som ikke tør å håndtere uoverensstemmelser eller kan det være at de faktisk ikke har blitt trent i og fått verktøy til å kunne håndtere eller indentifisere de når situasjonene oppstår..?

Kan det også være at noen av konfliktene ikke er synlige?

Det anerkjente Center for Konfliktløsning i København (https://konfliktloesning.dk) har i årevis arbeidet med konflikt forskning på global nivå, og har meklet i både nasjonale og internasjonale konflikter. Gjennom dette arbeidet har det blant annet blitt oppdaget at en konflikt kan foregå i det skjulte, dvs. motparten involvert i en konflikt, trenger ikke nødvendigvis å være klar over sin egen rolle i konflikten!

Er det virkelig mulig, og hva betyr det egentlig?

Jeg skal prøve å gi deg ett eksempel:

Per og Anders er arbeidskollegaer og deler samme kontor. De har et godt forhold og har jobbet sammen i flere år og pleier å ta en lønningspils sammen en gang i måneden.

Så blir Per tilbudt en ny og bedre betalt stilling og får i tillegg et eget kontor. Anders gratulerer ham, men egentlig føler han seg irritert og ”lurt” fordi han har lengre ansiennitet og har dessuten vist til bedre resultat enn Per det siste året.

”Typisk Per” tenker Anders….”han skal alltid være venner med alle – han har sikkert innsmigret seg hos den nye lederen som ikke skjønner noe….Det er Pers feil at jeg fortsatt jobber med samme oppgaver og ikke kommer noen vei”.

Nå begynner Anders å irritere seg skikkelig over Per og hver dag han møter Per, nikker han og sier et kort ”Hei”, men stopper ikke opp for å snakke. Per og Anders pleide å spise sammen i kantina, nå går Anders 10 min før så at han rekker å bli ferdig i det Per kommer.

Konflikten Anders har med Per er usynlig, fordi Per vet ikke at Anders tenker som han gjør og at han er involvert i en konflikt.

Etter en periode begynner Per, som frem til nå ikke har reflektert noe særlig over deres forhold, nå å legge merke til at Anders oppfører seg merkelig – i hvert fall veldig annerledes enn tidligere, og lurer på hva som skjer.

I avdelingsmøtene sitter Anders langt fra ham og nå begynner også Per å tenke: ”Anders er jo helt rar – det går jo ikke å snakke med ham lenger. Jeg gidder hvert fall ikke løpe etter noen som ikke bryr seg. Han er jo en riktig dust.”

Både du som leder og andre legger nå merke til at noe er på gang og at Per og Anders, som før var veldig gode kollegaer og som alltid kom med morsomme kommentarer dem mellom, nå virker å være bitre fiender.

Det som først startet som en usynlig konflikt er nå tydelig for andre. Fortsatt er det ikke en felles grunn til konflikten, dvs. Per vet fortsatt ikke hvorfor Anders oppfører seg som han gjør.

Pers grunner til konflikt baserer seg helt enkelt på at Anders har endret sin oppførsel i forhold til ham, mens Anders grunn baseres på at Per har blitt forfremmet.

Det er her du som leder må gripe inn, for å hindre en eskalering av konflikten.

Det er også her mange ledere unnlater å gripe inn….Noen håper at det vil løses av seg selv, noen håper at Per og Anders kollegaer vil gjøre noe mens andre ledere later som om ingenting skjer….

”Håp” er ingen plan og det er her jeg vil spørre deg som er leder:

·     Hvordan hadde du håndtert en lignende situasjon?

·     Hvor mye trening har du i konfliktløsning?

·     Hvordan gjenkjenner du dimensjonen av en konflikt, dvs. hva konflikten egentlig handler om og hva du trenger å gjøre?

·     Er partene uenige om hvordan man skal gjøre noe, eller handler det om fordeling av ressurser som tid og penger eller går det dypere som at verdier er tråkket på eller at noen av partene føler seg avvist?

Jeg fikk selv aldri noen trening eller verktøy i konflikthåndtering når jeg var leder og gjorde som de fleste som stepper inn i lignende situasjoner: gikk direkte i problemløsningsmodus uten å begynne med å skape dialog mellom partene. Det medførte at konflikten egentlig aldri ble løst, selv om partene tilsynelatende virket tilfreds med løsningen.

Uløste konflikter koster ikke bare penger – det påvirker arbeidsmiljøet og skaper ”klikker” og grupperinger. Når vi ikke trives på jobben, vil det gå ut over kvaliteten i vårt arbeid og det vil absolutt påvirke prestasjonen. I noen tilfeller vil dette også kunne gå ut over sikkerheten, både til individer og eiendom.

Dét er én av grunnene til at konfliktløsning er en del av lederutviklingsprogrammene vi har i Nordic Management Institute.

Vi tror på at når en leder har trening og verktøy, vil han/hun være bedre rustet til å håndtere eventuelle uenigheter og konflikter, som igjen vil bidra til et bedre arbeidsmiljø med lavere sykefravær og risiko for skader.

Se gjerne mer om lederutviklingsmodulen «Lead to Inspire – Team» her

Og, følg meg gjerne på LinkedIn for flere artikler og refleksjoner rundt temaet ledelse!

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber på http://managementinstitute.no/lederutvikling/

Enten det er kunnskap eller kompetanse som mangler, har Nordic Management Institute løsninger som dekker organisasjonens behov. Vi hjelper dere med å tilføre kunnskap der den mangler, kompetanse der den trengs og gjennom inspirasjon, aktiv deltakelse og eierskap etablerer vi bedriftskultur for enestående resultater!

Siste innlegg

Trenger din bedrift å bli bedre på salgs og markedsarbeidet?

Nordic Management Institute tar kundens hverdag på alvor, og bygger alle eksempler, modeller og teorier fra salgsfaget rundt kundens situasjon og marked.

Kombinert med en god implementeringsstrategi og tett oppfølging sikrer vi at salgstreningen skaper faktiske resultater!

Det beste av alt? Det er ikke dyrt å gjøre ting skikkelig!

For mer informasjon, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Til toppen av siden