Bedriftskultur

Vi tror på, at den beste måten å skape resultater er å bygge en bedriftskultur hvor resultatene kommer som en naturlig konsekvens! Det gjelder alle organisasjonsendringer, ledelse, service og salg, implementering av strategi og utvikling av nye tjenester og produkter.


(Klikk her for å se vår 5-trinns guide)

Vi har spesialisert oss på å skape kulturell endring med to streker under resultatet og kan vise til særdeles gode resultater for tidligere kunder.

Bedriftskultur er den viktigste enkeltfaktoren som må tas høyde for når man skal ta et selskap gjennom en endringsprosess, uavhengig av hva det er som ligger til grunn for endringen. Noen bedrifter ønsker å øke salgsresultater, servicegrad eller endre måten de jobber med kundene på, andre har behov for å skape intern forankring for nye ideer.

Det er mange faktorer som er med på å påvirke bedriftskulturen og det er ingen standardoppskrift på hvordan man går frem. Vårt utgangspunkt varierer derfor vesentlig fra case til case og virkemidlene som benyttes er mangfoldige. Vi tror dog på at det er lederne som setter standarden for bedriftskulturen i sitt ansvarsområde og det viser seg alltid å være her den største jobben ligger.

Vi tar på oss oppdrag innen de fleste bransjer og områder, og stiller gjerne for en prat om hvordan vi kan hjelpe dere. Det tas forbehold om kapasitet og oppfordres til langsiktig planlegging for gjennomføring av kulurutviklingsprosjekter.

Ta et møte med oss om bedriftskultur

Ønsker dere å ta bedriften til nye høyder?

Med NMI på laget får dere en utviklingsprosess som gir dere verktøyene, kunnskapen og støtten dere trenger for å bygge den bedriften dere ønsker.

For mer informasjon, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Til toppen av siden