Extended SWOT

Bakgrunn

I mange år har SWOT analysen vært strategenes viktigste verktøy i forbindelse med strategiprosesser, og vil også i fremtiden trolig spille en like stor rolle.

Måten bedrifter bruker analysen på i dag varierer, og kvaliteten på arbeidet som legges ned for å få et godt datagrunnlag, er også avgjørende for kvaliteten på dataene man får ut av den.

I dag ser vi to ytterpunkter når det kommer til bruk av SWOT, hvor den ene er de bedrifter som betaler store summer til konsulentselskaper for at de skal gjennomføre en objektiv analyse for dem, og den andre hvor et knippe mennesker i bedriftens toppledelse basert på sin subjektive vurdering av situasjonen tilfører sine meninger om bedriftens status.

I begge tilfellene brukes SWOT for å identifisere bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, før det legges strategier knyttet til bedriftens mål, med analysens resultat som grunnlag for de strategiske vurderinger som tas.

Så hva er Extended SWOT

Med utgangspunkt i vår mening om at en SWOT analyse basert på et knippe menneskers subjektive oppfatning av situasjonen ikke er tilstrekkelig for å ta gode strategiske beslutninger, tok vi for oss utfordringen; Hvordan kan vi bedre kvaliteten på vurderingsgrunnlaget til disse menneskene, og sikre oss at vi får et bredere bilde av situasjonen, uten å måtte gå for full pakke hos et konsulentselskap?

Vår løsning: Bruke hele virksomheten, bedriftens kunder og samarbeidspartnere som innsamlingsgrunnlag for analysen.

Vi gjennomfører en digital undersøkelse, hvor respondentene svarer på en rekke spørsmål som eksempelvis:

  • I forhold til dagens markedssituasjon, hvilke muligheter ser du at bedriften har.
  • Hvilke svakheter mener du organisasjonen har i dag, og bør ta tak i for å lykkes?
  • Ser du noen åpenbare trusler i markedet mot vår bedrift og/eller våre produkter?
  • I bedriften vår, hva mener du er våre største styrker?

Rapporten vi sitter igjen med i etterkant av undersøkelsen segmenteres basert på blant annet, funksjonsnivå, avdelinger og divisjoner, og inngår i det datagrunnlaget vi deretter analyserer.

Basert på dette grunnlaget ser vi ikke bare de styrker, svakheter, muligheter og trusler som finnes, men også en rekke faktorer knyttet til organisasjonens, kundenes og samarbeidspartnerenes opplevelse av situasjonen i bedriften.

Vi verdiøker så ytterligere datagrunnlaget ved å analysere hva som er årsaken til at vi ser de tendensene vi identifiserer, og setter sammen en oversikt over anbefalte tiltak og strategiske opsjoner.

God innsikt har aldri vært enklere.

Vi fikk et godt grunnlag å bygge strategiarbeidet vårt på og identifiserte forbedringsmuligheter innen både metodevalg, ledelse, markedsføring og rollefordeling. Alle ansatte ble tatt på alvor og fikk være med på si sin mening. Meget god wake up effekt! Jeg anbefaler med glede dette verktøyet videre til andre bedrifter

– Berit Lunder, Adm. Dir. – AS Rehabil

 

Ønsker du å gjennomføre en Extended SWOT Analyse i din bedrift?

Ta kontakt med Eric Løe på telefon +47 468 54 428, send en e-post til eric@managementinstitute.no

 

Gjennomføre en analyse i din bedrift?

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Til toppen av siden