NMI : Fokus

Dette går du glipp av ved å velge høyskole- og universitetsprogrammer over intern utvikling!

Ja, jeg vet! Det var litt clickbaitfaktor over tittelen, men heng med! Jeg kommer til poenget :).

Det er ingen tvil om at arbeidsmarkedet i dag forventer at medarbeidere må få mulighet til å utvikle seg faglig! Det gjelder også lederne i organisasjonen, så hvilken modell burde man velge? Sponse lederutdanning ved høyskole eller universitet, eller gjennomføre intern lederutvikling med innleid konsulent?

Jeg har sett på utbytte og kost/nytteperspektivet knyttet til dette valget slik at du som leder kan få litt hjelp på veien når du skal finne den løsningen som passer deres organisasjon best.

I Norge i dag finnes det hele 69 høgskoler, universitet og private utdanningsinstitusjoner som gir akademisk utdanning! Flere av dem tilbyr lederutviklingskurs som kan settes sammen til et helt utdanningsprogram, eksempelvis bachelor. DET gir mange valgmuligheter og akademisk tyngde! Hvis vi sammenligner oss med resten av verden, har i tillegg en stor andel av befolkningen noen form for høyere utdanning og ledelse er ofte et tema de fleste har vært gjennom på en eller annen måte gjennom studiene. Jeg har selv en BA i språk og psykologi og i begge var ledelse et aktuelt tema.

Jeg har i mange år vært nysgjerrig og opptatt i temaet ledelse, og saumfarer ofte artikler og bøker om emnet. Forleden dag snublet jeg over en artikkel fra 2005 publisert av Dagens Perspektiv, (innrømmer at jeg ikke hadde hørt om bladet tidligere) med overskriften: ”Fremtidens lederutvikling: Bedriftene gjør det selv.”

Teksten handlet om effekten av intern lederutvikling hvor bl.a. Statoil og Posten satt igjen med svært gode erfaringer. Nøkkelpersoner innen personal- og lederutvikling fra Norges 15 største selskaper var samstemte i at intern lederutvikling ga bedre resultater totalt sett for organisasjonen, kontra det å sende enkelte ledere på prestisjefylte (og som oftest veldig kostbare) utdanninger, noe som var populært på 90-tallet. Trenden med intern utvikling har siden dess holdt seg relativt stabilt og mange bedrifter har nå bygget opp solide og kompetente HR-avdelinger med fokus på å internt gjennomføre både lederutvikling, salgskurs, service- og kompetanseheving ”hjemme”. Ved behov, leier man ofte inn konsulenter med spisskompetanse for å forsterke perspektiver, eller ganske enkelt tilføre organisasjonen den kompetanse eller kunnskap som mangler.

Ofte hører jeg dessverre både bedriftsledere og andre konsulenter som jeg snakker med, at det sjeldent foreligger en gjennomtenkt plan for lederutviklingen, en plan som matcher organisasjonens verdier, kultur, visjon og mål.

Skulle du nå være i den situasjonen at du vurderer de ulike alternativene kommer her mine refleksjoner om hva de ulike valgene innebærer. Jeg håper de kan være til hjelp når du skal ta din beslutning om hva som er riktig for akkurat din virksomhet:

·     Høyskolestudier tillater individuelle løp, akkreditert utdanning og studiepoeng med nettverksmuligheter.

·     Høyskole/universitet presenterer også bredden av ulike filosofier og internasjonalt anerkjente ledelsesmodeller, analyser, teorier og utvikler individuelle evner i samspillet med medstudentene.

·     Ved å gjennomføre en akkreditert utdanning ved anerkjente læresteder vil også det faglige innholdet som presenteres være basert på akkumulert kunnskap, vitenskapelige metoder og i mange tilfeller oppdatert felles forståelse for ulike modeller og perspektivers relevans i det moderne samfunnet.

·     Gode interne lederutviklingsprogrammer benytter ofte de samme eksempler, modeller og filosofier som grunnlag for den faglige delen av programmet som høyskoler/universiteter gjør, men har i kraft av sin form og at de deles av alle lederne i avdelingen eller organisasjonen evnen til å gi felles forståelse for hvilke modeller og perspektiver man skal lede etter.

·     Riktig gode lederutviklingsprogrammer skreddersys også etter hva organisasjonens strategiske målsettinger er og det spesifikke behovet organisasjonen som helhet har for å være i stand til å nå sine mål.

·     Investeringskostnaden for interne programmer hvor alle ledere deltar er i de fleste tilfeller vesentlig lavere sammenlignet med individuelle løp.

Så, for å konkludere.. Hvorvidt man skal velge høyskole/universitet eller internt utviklingsprogram avhenger av hva man ønsker å oppnå.

Dersom du ønsker å gi én ansatt økt kunnskap innenfor ledelse, eller ønsker å benytte akkreditert utdanning som en bonus eller belønning, så er det utvilsomt universiteter og høyskoler som har de beste forutsetningene for å gjøre dette.

Det som da er viktig å huske, er at kunnskap alene om hva som skal til for å lykkes ikke er en garanti for endring! Og en investering i kunnskap ikke er verdt noen ting dersom ikke evnen til å benytte den utvikles samtidig.

Med andre ord er teoretisk forståelse avhengig av å praktisk kunne benyttes i daglig drift, samt implementeres i trå med organisasjonens overordnede felles verdigrunnlag for at investeringen skal gi mening fra ett direkte økonomisk ståsted.

Når man velger en intern utviklingsprosess vil man kunne ta for seg det kulturelle perspektivet, skape felles referanserammer og felles perspektiver om hvordan akkurat deres organisasjon skal utøve deres ledelse, samtidig som man knytter dette opp mot de mål, strategier og visjoner som organisasjonen har.

Ett annet relevant perspektiv er at lederne i interne prosesser kan støtte hverandre og sammen med sine kolleger få støtte i sin egen utvikling.

Skulle det fremdeles være tvil? Det du går glipp av ved å velge høyskole/universitetsløsningen er muligheten til å få de felles rammene som sikrer gode resultater, sikrer progresjon og god implementering for organisasjonen som helhet, hvor alle ledere følger en ledelsesfilosofi med konkret atferd.

Del gjerne dine tanker i kommentarfeltet under! Jeg er alltid åpen for en god diskusjon om verdens mest spennende tema!

Følg meg gjerne på LinkedIn for flere artikler og refleksjoner rundt temaet ledelse!

Du finner mer informasjon om hvordan vi jobber på http://managementinstitute.no/lederutvikling/

Enten det er kunnskap eller kompetanse som mangler, har Nordic Management Institute løsninger som dekker organisasjonens behov. Vi hjelper dere med å tilføre kunnskap der den mangler, kompetanse der den trengs og gjennom inspirasjon, aktiv deltakelse og eierskap etablerer vi bedriftskultur for enestående resultater!

Siste innlegg

Trenger din bedrift å bli bedre på salgs og markedsarbeidet?

Nordic Management Institute tar kundens hverdag på alvor, og bygger alle eksempler, modeller og teorier fra salgsfaget rundt kundens situasjon og marked.

Kombinert med en god implementeringsstrategi og tett oppfølging sikrer vi at salgstreningen skaper faktiske resultater!

Det beste av alt? Det er ikke dyrt å gjøre ting skikkelig!

For mer informasjon, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Til toppen av siden