NMI : Fokus

Når spillereglene endres – aksept for endring

For noen uker siden publiserte vi vår artikkel: Når spillereglene endres – den nye Attføringsbransjen 2015, og responsen har vært enorm.

Ett av temaene vi har fått mange henvendelser rundt, er hvordan man skal kunne skape eierskap til de endringene som organisasjonen innfører.

Dette oppleves dessverre for mange ledere som en vanskelig del av jobben, og har nok mer med forventninger å gjøre, en evne.

Jeg opplever at mange ledere forventer at eierskap kommer av seg selv, og dersom det ikke kommer så tenker de gjerne at de ansatte må jo uansett forholde seg til retningslinjene som blir gitt. Det får de bare tåle!

bosswoman

Konsekvensen av å tillate seg denne typen forventninger er ofte at de ansatte opplever at det skapes avstand til lederen, fordi lederen ikke tar seg tid til å la tankene lande, høre på hva de ansatte føler, og besvare innvendingene deres.

For å skape aksept og eierskap i endringsprosessen må vi involvere, informere, inspirere og motivere.

Men hvordan gjør man det?

Informer om målet

Det første som må på plass er et klart mål, hva skal vi oppnå? Det kan for eksempel være å tilpasse seg nye krav, øke prestasjonsnivået eller å innføre en ny arbeidsmetodikk eller lignende. Dette må så presenteres for organisasjonen, og man må sikre at alle forstår hvorfor man skal nå dette nye målet som er satt. Ganske enkelt ikke sant?

Her blir det ofte riktig galt! Etter å ha samlet gjengen i møterommet, presenterer lederen målet og forteller hvor viktig det er å nå dette. Lederen trekker seg så tilbake og tenker at alle nå vet hva de skal gjøre og hvorfor. Eller kanskje sender de like godt en e-post merket «Til alle – Viktig informasjon» hvor de forteller om endringen, så slipper de å kaste bort tid på å samle alle sammen til et møte.

Sannheten er, at det er her forankringen og eierskapet til endringen må skapes, mens vi presenterer selve målet. Det krever at de ansatte opplever involvering, deltakelse og forfatterskap, ikke til selve målet, men til de faktorene som påvirkes av den nye retningen selskapet har valgt.

Inspirer og motiver ved å visualisere mulighetene

Vi har tidligere skrevet en artikkel om Jason Clarkes TED Talk – Embracing Change, her er noen av rådene han kommer med:

Inviter de ansatte til å delta. Spør hvordan de tror man best kan gå frem for å nå målene, eller hvordan hverdagen må se ut for at målet skal nås som en naturlig konsekvens.

Visualiser endringen og lag en liste som viser hva endringen egentlig betyr for hverdagen til den enkelte:

  • Ting dere kunne gjøre før, som dere fremdeles kan gjøre
  • Ting dere ikke kunne gjøre før, som dere fortsatt ikke kan gjøre
  • Ting dere kunne gjøre før, men ikke kan gjøre nå
  • Ting dere kan gjøre nå, som dere ikke kunne gjøre før

Spør om de er villige til å være positive til endringen, og risikere å bli skuffet for å få muligheten til å være med å skape noe ekte. Eller om de ønsker å være negative, og gå glipp av muligheten til ekte endring for retten til å si; Hva var det jeg sa?!

Se hele videoen her:

 

Involver i planleggingen

Det handler ikke om at de ansatte skal være med å sette målet, men være involvert i å legge planen for hvordan man når det, eller hvis mulig, identifisere hvordan kulturen må se ut for at målet skal nås som en naturlig konsekvens.

Sett derfor av tid til å gjennomføre en workshop eller skape en arena hvor den enkelte kan få utviklet sine tanker om endringen.

Del for eksempel inn i grupper og be de ansatte om å diskutere relevante problemstillinger som:

  • Hvis vi ser på hvordan ting er i dag, hva må vi endre, forkaste, forbedre eller innføre for å…
  • Hvordan må kommunikasjonen mellom avdelingene være for at vi skal kunne …
  • Hva må vi gjøre for å sikre….
  • Hva trenger vi for å….
  • Hvordan må vi jobbe for å..

Etter hvert vil man merke at klimaet forandrer seg. De som i utgangspunktet var uenige blir delaktige, de skeptiske blir engasjerte, og pådriverne blir inspirert.

Alt sammen fordi hver enkelt får være med å påvirke, si sin mening, og la tankene modnes i en ramme hvor det er lov å være litt uenig.

Gjennom å ta dette arbeidet på alvor, og investere tid til forankring, sikrer vi oss det viktigste elementet i endringsprosessen.

En felles forståelse for hva, hvordan og hvorfor. Da er det lett å lede da..

 

Siste innlegg

Trenger din bedrift å bli bedre på salgs og markedsarbeidet?

Nordic Management Institute tar kundens hverdag på alvor, og bygger alle eksempler, modeller og teorier fra salgsfaget rundt kundens situasjon og marked.

Kombinert med en god implementeringsstrategi og tett oppfølging sikrer vi at salgstreningen skaper faktiske resultater!

Det beste av alt? Det er ikke dyrt å gjøre ting skikkelig!

For mer informasjon, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Til toppen av siden