NMI : Fokus

Når spillereglene endres – Den nye Attføringsbransjen anno 2015

Høringsrunden er over, og til tross for stor motstand blir tiltakene Arbeid med Bistand og Avklaring satt ut på anbud. Arbeidsministeren har endret spillereglene, og spørsmålet er nå; hvordan skal man tilpasse seg den nye virkeligheten som inntreffer?

Det er mange som snakker om fusjoner og sammenslåinger, andre snakker om muligheter for posisjonering, mens noen snakker om nedskjæringer og spesialisering.

Uansett hvilken retning den enkelte bedrift velger å gå i, vet vi at dette vil medføre store endringer for store deler av bransjen, noen aktører vil få muligheter de tidligere ikke hadde, mens andre vil oppleve å måtte konkurrere om tjenester som de tidligere har kunnet stole på at alltid ville være der.

Her er våre tips til hvordan din bedrift best kan tilpasse seg det nye landskapet:

1. Identifiser selskapets misjon og sett klare mål
Finn ut hvor dere ønsker å være, og hvordan selskapet skal forholde seg til den nye sitasjonen. Hva skal selskapet være, og hvordan skal man jobbe? Hva er det man er god på i dag? Hvordan kan dere posisjonere dere, og hva skal dere rendyrke? Skal vi konkurrere? Skal vi fokusere på andre tiltak? Hva må til?

Når dette bildet er på plass så må man sette klare mål og tidsfrister knyttet til den visjonen man har satt, og derav legge grunnlaget for å utarbeide en tydelig strategi for å komme dit.

2. Lag en tydelig strategi og vær tro mot den
Strategien er veien, ikke målet! Det er planen som får oss fra A til G. Med en tydelig strategi har man grunnlaget man trenger for å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å nå målene.

Lag en strategi som brytes ned til hva hver enkelt enhet i virksomheten skal gjøre, og påse at alle ansatte får eierskap til den retningen man velger.

Vær tro mot veien dere har valgt, og gjennomfør de nødvendige endringene.

3. Involver de ansatte i å identifisere mulighetene
Der hvor det ofte har vært 5-6 utvalgte mennesker som har jobbet seg gjennom en forenklet versjon av SWOT analysen må man se bredere på mulighetsrommet. Dersom bedriften skal sikre eierskap til strategien som legges er man avhengig av at de ansatte føler et medforfatterskap til den visjonen som vedtas.

Ved å la alle ansatte være med i arbeidet med å identifisere muligheter sikrer man at man får med seg de gode ideene fra første til siste linje i organisasjonen, samtidig som man i større grad unngår at de mulighetene som fremmes er preget av enkeltpersoners eget ønske om posisjonering og overlevelse.

4. Gjennomfør en styrt utviklingsprosess med bakgrunn i strategien
Man kan ha verdens beste visjon, mål og strategier, men bommer man på kulturaspektet og implementering så har det lite verdi.

Påse at bedriften har en dedikert prosjektleder til å styre og overse utviklingsprosessen, og ansvarliggjør linjelederne i implementeringen.

Dersom lederne selv står ansvarlig for implementeringen, og coaches underveis i prosessen vil de forstå alle mekanismene som er i spill, og derav stille mye bedre rustet til å kunne lede og opprettholde nivået i sin enhet etter utviklingsprosessen er gjennomført.

5. Bruk nettverket og relasjonene deres til å posisjonere bedriften
Det hjelper lite å klage på omstendighetene! Enten så velger man å tilpasse seg til situasjonen, og finne løsninger, ellers så velger man passivt å måtte forholde seg til situasjonen som andre påvirker.

Tiden for å posisjonere seg er nå.

Fortell hva dere tror på, hva som gjør at dere lykkes og hvordan dere jobber. Jobb aktivt med å få de riktige menneskene til å tro på dere som løsningen, og involver NAV og øvrige relevante parter så tidlig som mulig.

Ved å være aktivt ute å promotere visjonen deres, og en positiv innstilling til fremtiden vil dere stille sterkere i møte med den nye situasjonen, og lettere kunne posisjonere dere som en foretrukken leverandør.

6. Ha tro på kompetansen deres, og rendyrk de kompetanseområdene dere er sterke på
Gjør det dere velger å gjøre helhjertet og med god samvittighet. Hvis det er områder hvor virksomheten ikke presterer godt, vurder om dere skal tilføre kompetanse for å prestere som de beste i klassen, eller avvikle denne delen av virksomheten. Der er ingen grunn til å forsøke å være alt for alle dersom man ikke har forutsetninger for det.

I en konkurransesituasjon er det sjeldent et fortrinn å være middelmådig.

Vi i Nordic Management Institute ønsker dere lykke til med arbeidet, og håper dere finner den retningen som er riktig for deres selskap, deres ansatte og deres kunder.

Ta kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe med, og husk at dagens utfordringer fører til morgendagens løsninger.

Siste innlegg

Trenger din bedrift å bli bedre på salgs og markedsarbeidet?

Nordic Management Institute tar kundens hverdag på alvor, og bygger alle eksempler, modeller og teorier fra salgsfaget rundt kundens situasjon og marked.

Kombinert med en god implementeringsstrategi og tett oppfølging sikrer vi at salgstreningen skaper faktiske resultater!

Det beste av alt? Det er ikke dyrt å gjøre ting skikkelig!

For mer informasjon, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Til toppen av siden